by Simon Boots Simon Boots

Veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės Å”altiniais vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos radiacinės saugos ÄÆstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais radiacinę saugą ir jonizuojančiosios spinduliuotės Å”altinių saugumą.