by Simon Boots Simon Boots

Elektros tinklo iki 400 kV įtampos relinės apsaugos, automatikos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbai. Elektros tinklo ir įrenginių iki 1000 V eksploatavimo darbai (išskyrus oro linijas). Elektros tinklo ir įrenginių iki 1000 V bandymo darbai. Specialiųjų elektros įrenginių eksploatavimo darbai. Elektros instaliacijos iki 1000 V eksploatavimo darbai.