Certified

ISO 9001:2015, ISO 27001:2022, ISO 14001:2015

Certificates

Downloads

To view files, you may need to install PDF reader.

Show documents in:

 • Veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais radiacinę saugą ir jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių saugumą.
 • Elektros tinklo ir įrenginių iki 35 kV įtampos įrengimo darbai. Elektros tinklo ir įrenginių iki 10 kV įtampos įrengimo darbai. Elektros įrenginių iki 1000 V įrengimo darbai.
 • Elektros tinklo iki 400kV įtampos relinės apsaugos, automatikos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbai. Elektros tinklo iki 110kV įtampos relinės apsaugos, automatikos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbai. Elektros tinklo iki 35kV įtampos relinės apsaugos, automatikos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbai. Elektros tinklo ir įrenginių iki 10 kV įtampos remonto darbai. Elektros tinklo ir įrenginių iki 10 kV įtampos bandymo darbai. Elektros tinklo ir įrenginių iki 10 kV įtampos technologinio valdymo ir techninės priežiūros darbai. Elektros tinklo ir įrenginių iki 10 kV įtampos eksploatavimo darbai. Elektros tinklo iki 10kV įtampos relinės apsaugos, automatikos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbai. Elektros tinklo ir įrenginių iki 1000 V eksploatavimo darbai. Elektros tinklo ir įrenginių iki 1000 V bandymo darbai.Specialiųjų elektros įrenginių eksploatavimo darbai. Elektros instaliacijos iki 1000 V eksploatavimo darbai.
 • The company is a certified Partner and is authorized to use the name Siemens Solution Partner – Automation Drives. The certification has been proved in the following Portfolio Module: Factory Automation.
 • Integruotų kompiuterinių programinės ir aparatinės technologinių procesų monitoringo ir valdymo įrangos sistemų kūrimas. Biuro kompiuterinės įrangos kūrimas. Kompiuterių ir verslo organizavimo kursai, pagal 2023-09-09 Taikomumo pareiškimą vers. 7.0.
 • Development of the integrated computer software and hardware systems for industrial process monitoring and control. Development of office computing systems. Computer and business management training in accordance with the statement of applicability 2023-09-09, rev. 7.0.
 • The company is a certified Partner in Lithuania and is authorized to use the name Siemens Solution Partner – Automation Drives. The certification has been proved in the following program module: SCADA Basis.
 • Residential and nonresidential buildings (special buildings), communications, engineering networks, other purpose buildings, buildings of nuclear energetics objects, electricity engineering systems, processes control and automatization systems, remote connection (telecommunications) engineering systems, building security alarm system, fire alarm engineering systems design and installation works. Supply, installation, adjustment, repair and maintenance of lifting devices and their parts and control systems. Design, installation, modernization and maintenance of boiler control systems for transmission networks. Development and installation of business management systems. Computer and business management training.
 • Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų (ypatingų statinių), susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų, kitos paskirties statinių, branduolinės energetikos objektų statinių, elektros inžinerinių sistemų, procesų valdymo ir automatizavimo sistemų, nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų, statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų projektavimo ir įrengimo darbai. Kėlimo įrenginių ir jų dalių bei valdymo sistemų tiekimas, montavimas, derinimas, remontas ir priežiūra. Perdavimo tinklų katilinių valdymo sistemų projektavimas, diegimas ir modernizavimas, priežiūra. Verslo valdymo sistemų kūrimas ir diegimas. Integruotų kompiuterinių programinės ir aparatinės technologinių procesų monitoringo ir valdymo įrangos sistemų kūrimas. Kompiuterių ir verslo organizavimo kursai.
 • Suteikiama teise būti ypatingo statinio statybos rangovu. Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės); inžineriniai tinklai: elektros (110 kV įtampos), elektroninių ryšių infrastruktūra; kitos paskirties inžineriniai statiniai; branduolinės energetikos objektų statiniai. Statybos darbų sritys: statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų irengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas.
 • Elektros tinklo iki 400 kV įtampos relinės apsaugos, automatikos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbai. Elektros tinklo ir įrenginių iki 1000 V eksploatavimo darbai (išskyrus oro linijas). Elektros tinklo ir įrenginių iki 1000 V bandymo darbai. Specialiųjų elektros įrenginių eksploatavimo darbai. Elektros instaliacijos iki 1000 V eksploatavimo darbai.
 • Development of the integrated computer software and hardware systems for industrial process monitoring and control. Development of office computing systems. Computer and business management training in accordance with the statement of applicability 2023-09-09, rev. 7.0.
 • Работы про проектированию и установке электрических инженерных систем, систем управления и автоматизации процессов, инженерных систем дистанционной связи (телекоммуникаций), инженерных систем охранной сигнализации сооружений, пожарной безопасности (сигнализации) жилых и нежилых зданий (особых сооружений), коммуникаций сообщения, инженерных сетей, сооружений другого назначения, сооружений объектов ядерной энергетики.
 • Verslo valdymo sistemų kūrimas ir diegimas. Kompiuterių ir verslo organizavimo kursai.
 • Development and installation of business management systems. Computer and business management training.
 • Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų (ypatingų statinių), susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų, kitos paskirties statinių, branduolinės energetikos objektų statinių, elektros inžinerinių sistemų, nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų, statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų projektavimo ir įrengimo darbai.
 • Работы про проектированию и установке электрических инженерных систем, систем управления и автоматизации процессов, инженерных систем дистанционной связи (телекоммуникаций), инженерных систем охранной сигнализации сооружений, пожарной безопасности (сигнализации) жилых и нежилых зданий (особых сооружений), коммуникаций сообщения, инженерных сетей, сооружений другого назначения, сооружений объектов ядерной энергетики.
 • Residential and non-residential buildings (special buildings), communications, engineering networks, other purpose buildings, buildings of nuclear energetics objects, electricity engineering systems, processes control and automation systems, remote connection (telecommunications) engineering systems, building security alarm systems, fire alarm engineering systems design and installation works.
Top