Certified

ISO 9001:2015, ISO 27001:2013, ISO 14001:2015

Certificates

Downloads

To view files, you may need to install PDF reader.

Show documents in:

 • Šiuo sertifikatu pažymima, kad įmonė turi aukštą kredito reitingą ir padeda kurti geresnę Lietuvos ekonomikos ateitį.
 • Įmonė sertifikuojama kaip A klasės lyderė savo veiklos sektoriuje Baltijos regione.
 • The company is a certified Partner in Lithuania and is authorized to use the name Siemens Solution Partner Automation Drives. The certification has been proved in the following program module: Advanced Factory Automation.
 • Residential and non-residential buildings (special buildings), communications, engineering networks, other purpose buildings, buildings of nuclear energetics objects, electricity engineering systems, processes control and automation systems, remote connection (telecommunications) engineering systems, building security alarm system, fire alarm engineering systems design and installation works. Development and installation of business management systems. Computer and business management training.
 • Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų (ypatingų statinių), susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų, kitos paskirties statinių, elektros inžinerinių sistemų, procesų valdymo ir automatizavimo sistemų, nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų, statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų projektavimo ir įrengimo darbai. Verslo valdymo sistemų kūrimas ir diegimas. Kompiuterių ir verslo organizavimo kursai.
 • Suteikiama teise būti ypatingo statinio statybos rangovu. Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės); inžineriniai tinklai: elektros (110 kV įtampos), elektroninių ryšių infrastruktūra; kitos paskirties inžineriniai statiniai; branduolinės energetikos objektų statiniai. Statybos darbų sritys: statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų irengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas.
 • Šilumos įrenginių (išskyrus šilumos tinklus ir šilumos punktus) iki 25,5 MPa slėgio remonto darbai. Šilumos įrenginių (išskyrus šilumos tinklus ir šilumos punktus) iki 25,5 MPa slėgio bandymo darbai. Šilumos įrenginių (išskyrus šilumos tinklus ir šilumos punktus) iki 25,5 MPa slėgio techninės priežiūros darbai. Šilumos įrenginių iki 25,5 MPa slėgio pagalbinių įrenginių eksploatavimo darbai. Šilumos įrenginių iki 25,5 MPa slėgio vandens cheminio paruošimo įrenginių bandymo, remonto darbai. Šilumos įrenginių iki 25,5 MPa slėgio apsaugos, automatikos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbai.
 • Naftos perdirbimo įrenginių remonto darbai. Naftos perdirbimo įrenginių bandymo darbai. Naftos perdirbimo įrenginių apsaugos, automatikos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbai. Magistralinių naftotiekių, roduktotiekių remonto darbai. Magistralinių naftotiekių, produktotiekių bandymo darbai. Naftos ir (ar) naftos produktų (išskyrus suskystintų naftos dujų) bei kito skystojo kuro terminalų, saugyklų įrenginių (išskyrus talpyklas) ir jų technologinių priklausinių remonto darbai. Naftos ir (ar) naftos produktų (išskyrus suskystintų naftos dujų) bei kito skystojo kuro terminalų, saugyklų įrenginių (išskyrus talpyklas) ir jų technologinių priklausinių bandymo darbai. Naftos ir (ar) naftos produktų (išskyrus suskystintų naftos dujų) bei kito skystojo kuro talpyklų iki 10 000 m3 ir jų technologinių priklausinių remonto darbai. Naftos ir (ar) naftos produktų (išskyrus suskystintų naftos dujų) bei kito skystojo kuro talpyklų per 10 000 m3 ir jų technologinių priklausinių remonto darbai. Naftos ir (ar) naftos produktų (išskyrus suskystintų naftos dujų) bei kito skystojo kuro įrenginių automatikos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbai. Skystojo kuro degalinių remonto darbai. Skystojo kuro degalinių bandymo darbai.
 • Elektros tinklo iki 400 kV įtampos relinės apsaugos, automatikos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbai. Elektros tinklo ir įrenginių iki 1000 V eksploatavimo darbai (išskyrus oro linijas). Elektros tinklo ir įrenginių iki 1000 V bandymo darbai. Specialiųjų elektros įrenginių eksploatavimo darbai. Elektros instaliacijos iki 1000 V eksploatavimo darbai.
 • Development of the integrated computer software and hardware systems for industrial process monitoring and control. Development of office computing systems. Computer and business management training, in accordance with the statement of applicability 2017-01-20, rev. 4.0.
 • Разработка и внедрение систем управления бизнесом, компютерные курсы и курсы по организации бизнеса.
 • Verslo valdymo sistemų kūrimas ir diegimas. Kompiuterių ir verslo organizavimo kursai.
 • Development and installation of business management systems. Computer and business management training.
 • Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų (ypatingų statinių), susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų, kitos paskirties statinių, branduolinės energetikos objektų statinių, elektros inžinerinių sistemų, nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų, statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų projektavimo ir įrengimo darbai.
 • Работы по проектированию и установке електрических инженерных систем, систем управления и автоматизации процессов, инженерных систем дистанционной связи (телекомуникаций), инженерных систем охранной сигнализации сооружений, пожарной безопасности (сигнализации) жилых и нежилых зданий (особых сооружений), коммуникаций сообсщения, инженерных сетей, сооружений другого назначения, сооружений обьектов ядерной енергетики.
 • Residential and non-residential buildings (special buildings), communications, engineering networks, other purpose buildings, buildings of nuclear energetics objects, electricity engineering systems, processes control and automation systems, remote connection (telecommunications) engineering systems, building security alarm systems, fire alarm engineering systems design and installation works.
Top